Drie Sterren Yurls Triade
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Flipping the Classroom is een organisatievorm van onderwijs waarbij je klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door video’s en eventuele andere vormen van online instructie. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Er is zo meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek. Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo.

Uitleg en oefenen met het metrieke stelsel Lengtematen | Oppervlakte | Inhoud | Gewicht
Uitleg en oefenen met verhoudingen Definitie en berekeningen, Toepassingen.
Uitleg en oefenen met hele getallen:
Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen, Delen
(Advertentie voor leraar of ouder)
Uitleg en oefenen met de Rekentoets of de Cito Eindtoets Tips | Procenten | Verhoudingen...
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Uitleg en oefenen met breuken:
Inleiding, Optellen en aftrekken, Vermenigvuldigen en delen.
Uitleg en oefenen met kommagetallen:
Inleiding, Optellen, Aftrekken,bVermenigvuldigen.
(Advertentie voor leraar of ouder)